آرشیو و اطلاعات کلی سومین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه) و زبان شناسی

از بیش از 30 کشور به دبیرخانه کنفرانس مقاله رسید. مقالات در خارج و داخل کشور به صورت کتاب مجموعه مقالات منتشر گردید و توسط کتابفروشی معتبر جهان مانند آمازون(Amazon.com) منتشر گردید و در کتابخانه های متعدد دانشگاه های خارج از کشور عرضه می گردد و در پایگاه هایی مانند سیویلیکا نمایه شدند. مقالات توسط کمیته علمی بین المللی از دانشگاه های مختلف جهان مانند دانشگاه واشنگتن و دانشگاه کالیفرنیا داوری گردید. مقالات به یکی از دو زبان انگلیسی و فارسی ارائه گردید.

Image

کتاب چکیده مقالات سال 1395

نمونه تصاویر کنفرانس سال 1395