تماس با ما

با ما در تماس باشید

آدرس دبیرخانه کنفرانس: اهواز/ مؤسسه پژوهشگران اندیشمند
صندوق پستی: 4619-61335
تلفن:32931199-061 تلفکس:32931198-061
همراه جهت موارد ضروری: 09165088772
Email: info@pahi.ir