تغییر زبان

 

لوگوی isc - فارسی

برگزارکننده: دانشگاه امیرالمومنین(ع)

شبکه های اجتماعی

لیست شرکت کنندگان در کنفرانس بعد از فرایند ثبت نام و داوری اعلام می گردد.